Naam:
Stichting Hippocrates Studiefonds

RSIN/fiscaal nummer ANBI:
803732223

Contactgegevens:
Mw. M.H. Philippo
Stafsecretaresse KNO J6-166
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Postbus 9600
2300 RC LEIDEN
M.H.Haasnoot-Philippo@lumc.nl
 

Bestuurssamenstelling
prof.dr I.H.M. Borel Rinkes (voorzitter)
dr. H.H. Hartgrink (secretaris-penningmeester)

Beleidsplan
De stichting Hippocrates Studiefonds heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied door het jaarlijks beschikbaar stellen van een geld bedrag.


Beloningsbeleid
Geldprijzen (€ 2000,-) worden aan één of meerdere studenten geneeskunde uitgereikt die medisch-wetenschappelijk werk hebben verricht. De bestuurders selecteren de kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.
Het totale jaarlijkse bijdrage van de Hippocrates leden dekt het prijzengeld van € 6.000,- .

Doelstelling
Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Eénmaal per jaar komen de bestuurders bijeen en eenmaal per jaar is er een prijsuitreiking.

Begroting 2014 – 2015

Inkomsten   Uitgaven  
Bijdragen leden €6.500,- Prijzen en reservering €6.500,-
Donaties €   500,- Administratie €   500,-
Rente €   250,- Kosten prijsuitreiking €      250,-
       
Totaal €7.250,-   €      7.250,-