Aanvragen Studiebeurs Stichting Hippocrates Studiefonds

Naam

Voornamen voluit

Geboortedatum - - Geboorteplaats

Adres*

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer overdag ’s avonds

Email*:

Universiteit waar doctoraal examen is gehaald

Datum doctoraal examen - - Datum artsexamen (i.v.t.) - -

Periode waarin onderzoek is verricht** - - tot - -

Supervisor van het onderzoek

Instituut***

Adres

Telefoonnummer

Aanbevelingsbrieven (orgineel) van****

1.

2.

* Naar dit adres wordt alle post verstuurd
** Periode vanaf de start van het onderzoek tot het gereedkomen van het onderzoeksverslag
*** Plaats waar het onderzoek is verricht
**** Brieven zijn bijgesloten/worden separaat gestuurd (doorhalen wat niet van toepassing is)

INSTRUCTIES VOOR HET INZENDEN VAN EEN ONDERZOEKSVERSLAG TER MEEDINGING NAAR DE PRIJS VAN DE STICHTING HIPPOCRATES STUDIEFONDS

inzenden vóór 1 maart 2018

U dient uw verslag digitaal, gerangschikt in de volgende volgorde, aan te bieden:

1. Aanbiedingsformulier

2. Op één A-4 de essentie van het onderzoek, ingedeeld op de volgende wijze:
a) relevantie in algemene zin van het onderzoek
b) beschrijving van de vraagstelling
c) argumentatie voor de keuze van de onderzoeksmethode
d) beknopt overzicht van de resultaten
e) vermelding van de betekenis van de bevindingen
f) vermelding specifieke eigen bijdrage aan het onderzoek

3. Curriculum Vitae

4. Twee aanbevelingsbrieven (orgineel) (dit is noodzakelijk!)

5. Lijst met publicaties

6. Het onderzoeksverslag

U kunt slechts één al dan niet gepubliceerd manuscript, verricht voor het artsexamen inzenden.

Indien u uw verslag niet correct, dus niet volgens de bovenstaande richtlijnen, inlevert, wordt het niet in behandeling genomen. Verslagen die na 1 maart 2018 binnenkomen, kunnen niet meer meedingen voor de prijs van 2018
(Deze pagina hoeft niet meegestuurd te worden met het onderzoeksverslag)