Stichting Hippocrates Studiefonds

Op 23 juni 1948 is de stichting Hippocrates Studiefonds opgericht in Leiden door Walter Andries Roessingh en John Fernandes, beiden medisch student met een kapitaal ter grootte van honderd gulden. De stichting had ten doel het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied, in de ruimste zin des woords, door jaarlijks beschikbaar stellen van een geld bedrag aan een of meerdere daartoe door de bestuurders aan te wijzen kandidaten.

Het initiatief tot het oprichten van het Hippocrates Studiefonds werd genomen tijdens het vieren van het zeventig-jarig bestaan van het medisch Dispuut-Gezelschap Hippocrates, op 1 november 1947.